فرم ارسال آثار

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  برای فیلم هایی که از جشنواره های منطقه ای ، خیابانی ، محلی ، استانی ، ملی ، بین المللی و ... گرفته شده است ، ارسال عکس از برنامه جشنواره ، کافی است .
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
 • انواع فایل های مجاز : mp4.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .