• فیلم تئاتر کافکا با من سخن بگو

فرانتس کافکا به تن خویش، همراه با چهار زن که نماد خواهران و عشق های ناکام اویند، از صفحات کتابی گام در صحنه می گذارند که شکواییه ایست بلند و مالامال از رنج، سرکوب، حسرت و طغیان او علیه پدری خودکامه که اینک در تابوت خفته است، غافل از آنکه ….

دیدگاه های فیلم تئاتر کافکا با من سخن بگو
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
فیلم تئاتر فرار به جنگل
فیلم تئاتر شب بیست و یکم
فیلم تئاتر یک تجارت خانوادگی کوچک
فیلم تئاتر سعادت لرزان مردمان تیره روز
فیلم تئاتر درخت بلوط
فیلم تئاتر شکلک
فیلم تئاتر آنکه گفت آری، آنکه گفت نه
shakhes-azhdehak-copy
فیلم تئاتر سایه‌های اژدهاک
فیلم تئاتر محال هم ممکن است
فیلم تئاتر مش مش قلی خان
فیلم تئاتر غارنشینان
فیلم تئاتر کافکا با من سخن بگو