• فیلم تئاتر چنور

فیلم تئاتر چنور : داستان یک جستجوی عاشقانه است. مردی پس از دو دهه غیبت به خاک و دیار خود باز میگردد اما می بیند همه چیز و همه کس تغییر کرده اند. او حتی کمترین نشانی هم از عشق از دست رفته اش نمی یابد. نمایش چنور را هم اکنون مشاهده نمایید .

 

دیدگاه های فیلم تئاتر چنور
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
فیلم تئاتر چنور