• فیلم تئاتر چشم ها

رهبران کشورها جنگ را شروع می کنند و سربازان مثل آدم آهنی به جان هم و به جان مردم می افتند زندگی ادامه دارد … بچه ها متولد می شوند بچه های مشروع و نامشروع؛ بمباران شروع می شود مرد ها می جنگند ، زن ها حامله می شوند ، مردم دو کشور تمایل به جنگ ندارند….

دیدگاه های فیلم تئاتر چشم ها
U
کاربر ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

عالی

برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.