• فیلم تئاتر و چند داستان دیگر

دیدگاه های فیلم تئاتر و چند داستان دیگر
U
کاربر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

بیان بیشتر بازیگرا ضعیف؛ کارگردانی ضعیف؛ بدن بیشتر بازیگرا یابهتره بگم همشون خشک

برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.