• فیلم تئاتر هنگامه ای که هملت به دست جادوگران مکبث کشته شد

دانمارک،قرن پانزدهم،هملت شاهزاده ی دانمارک باشنیدن خبرمرگ پدرش به کاخ پادشاهی می آید و می بیند عمویش کلادیوس برتخت نشسته و بدون کوچکترین احترامی به آداب ورسوم ،بامادرش-ملکه گرترود-نیز ازدواج کرده است.هملت از این اوضاع برآشفت و بدگمان …

دیدگاه های فیلم تئاتر هنگامه ای که هملت به دست جادوگران مکبث کشته شد
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.