• فیلم تئاتر مصاحبه

فیلم تئاتر مصاحبه

فیلم تئاتر ” مصاحبه ” روایتگر صفیه دختر جوانی که فیزیک خوانده است .و متخصص بمب های صوتی میباشد در الجزایر به خاطر بمب گذاری های متعددش بارها توسط فرانسوی ها دستگیر .زندانی و به اوتجاوز شده است.این بار مقابل یک بازجو مینشیند .

دیدگاه های فیلم تئاتر مصاحبه
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.