فیلم تئاتر شاخلوس ( 1381 )

480p
  
15 +
قصـه مـردی کـه شـاخ درمـی­آورد و بعد این مرض گسترده می­شود و تمامی مردم شهر شاخـدار می­شوند تا آنکه یک روز فرماندار با شاخی در پیشانی در میدان شاخ را به عنوان عضو رسمی بدن اعلام می­دارد و پیامد آن تولید لوازم مصرف برای شاخ چون سوهان شاخ، روبان شاخ و ... می­شود و شاخ­بازی یک ورزش همگانی می­گردد بهرصورت شاخ یک عضو با ارزش تلقی می­شود نه عضوی زائد و...
زیرنویس : ندارد
فارسی
کارگردان : رحیم موسوی
نمایشنامه نویس : رحیم موسوی

سایر عوامل :

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/namayes6/public_html/wp-content/themes/pooya/template-parts/content/content-side.php on line 63

دیدگاه کاربران

برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.