• فیلم تئاتر سعادت لرزان مردمان تیره روز

سعادت لرزان مردمان تیره روز

خلاصه: نمایش سعادت لرزان مردمان تیره روز روایتگر یک غروب تا نیمه شب از زندگی یک خانواده در حاشیه شهر است که هر کدام از اعضای این خانواده درگیر مسایل و مشکلاتی هستند که وضعیت آنها را پیچیده میکند و مخاطب خود را پس از دقایقی لبخند و بغض در پایان شوکه میکند.

دیدگاه های فیلم تئاتر سعادت لرزان مردمان تیره روز
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
قسمت پنجم گپ تئاتر
قسمت پنجم ویژه برنامه گپ تئاتر (تئاتر آنلاین)
فیلم تئاتر فرار به جنگل
فیلم تئاتر فرار به جنگل
فیلم تئاتر شب بیست و یکم
فیلم تئاتر شب بیست و یکم
سعادت لرزان مردمان تیره روز
فیلم تئاتر سعادت لرزان مردمان تیره روز
فیلم تئاتر آ سید کاظم
فیلم تئاتر آ سید کاظم
فیلم تئاتر مخاطب خاص
فیلم تئاتر مخاطب خاص
فیلم تئاتر درخت بلوط
فیلم تئاتر درخت بلوط
فیلم تئاتر شکلک
فیلم تئاتر شکلک
فیلم تئاتر باغ آلبالو
فیلم تئاتر باغ آلبالو
فیلم تئاتر چشم‌هایی که مال توست
فیلم تئاتر چشم‌هایی که مال توست
فیلم تئاتر هم هوایی
فیلم تئاتر هم هوایی
فیلم تئاتر لیلی و مجنون
فیلم تئاتر لیلی و مجنون