فیلم تئاتر زیرزمین ( )

  
فیلم تئاتر زیرزمین : زیرزمین به کنکاش زندگی طبقه ای از جامعه می پردازد که در زیرِ زمین دفن و فراموش شده اند. آدم هایی که احساس دارند و آرزو … عشق می ورزند و طالب عشقند … آدم هایی که گرفتارند و پای بسته … آدم هایی که به درد کشیدن خو گرفته اند […]
پیش نمایش فیلم تئاتر زیرزمین


فیلم تئاتر زیرزمین : زیرزمین به کنکاش زندگی طبقه ای از جامعه می پردازد که در زیرِ زمین دفن و فراموش شده اند. آدم هایی که احساس دارند و آرزو … عشق می ورزند و طالب عشقند … آدم هایی که گرفتارند و پای بسته … آدم هایی که به درد کشیدن خو گرفته اند … زیرزمین شاید حکایت زندگی همه ماست. مایی که سر در زیر برف فرو برده و به زندگی خو کرده ایم. مایی که به جابجایی و فراموشی آدم ها عادت کرده ایم … اینجا هیچ چیز سر جای خودش نیست.

سایر عوامل :

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/namayes6/public_html/wp-content/themes/pooya/template-parts/content/content-side.php on line 63

دیدگاه کاربران

برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.

فیلم تئاترهای پیشنهادی