ورود/عضویت
54737 zirzamin5 image.a050e5

فیلم تئاتر زیرزمین

15+
60 دقیقه

داستان فیلم

زیرزمین به کنکاش زندگی طبقه ای از جامعه می پردازد که در زیرِ زمین دفن و فراموش شده اند. آدم هایی که احساس دارند و آرزو ... عشق می ورزند و طالب عشقند ... آدم هایی که گرفتارند و پای بسته ... آدم هایی که به درد کشیدن خو گرفته اند ... زیرزمین شاید حکایت زندگی همه ماست. مایی که سر در زیر برف فرو برده و به زندگی خو کرده ایم. مایی که به جابجایی و فراموشی آدم ها عادت کرده ایم ... اینجا هیچ چیز سر جای خودش نیست.

درباره فیلم

زیرزمین روایت برادر و خواهری یتیم است که در خانه یک سرهنگ فراری زمان شاه به سختی زندگی می کنند. ماندگار بیمار و عقب افتاده است و صفورا که ده سال کوچکتر است بار خانواده را به دوش می کشد، اما حرف و حدیث های بسیاری پشت سر اوست. از طرفی اسماعیل، قصاب محل، با برنامه ریزی قبلی سعی در تصرف زندگی آنها دارد. صفورا با طرح یک نقشه خطرناک قصد دارد تا پولی به دست آورده و از این وضعیت بگریزند اما موانعی پیش رو دارد. در این حین زمزمه های بازگشت سرهنگ زندگی آنها را بیش از پیش به هم می ریزد.

حجم مصرفی شما نیم بها محاسبه می‌شود.