• فیلم تئاتر خاک شیرین

نوری متوجه شروع جنگ شده و به دنبال نامزدش به کردستان آمده تا او را با خود ببرد. ولی هژار پسر عموی شیرین که او هم دلداده شیرین است مانع این کار می‌شود و …

دیدگاه های فیلم تئاتر خاک شیرین
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.