• فیلم تئاتر بالابر غذا

یاداشت کارگردان: پیش‌تر از جذاب‌شدن این نمایشنامه برایم، این زندگی و خصوصیات هارولد پینتر بود که برایم جذاب بود و با وی همذات ‌پنداری می‌کردم. پس از مطالعه چندین نمایشنامه از وی، «بالابرغذا» که یکی از پرتکلف‌ترین متون وی است، توجه ام را جلب کرد زیرا مسائل امروز سرزمین خودمان را بیان می‌کرد و اندیشیدم اکنون زمانی مناسب برای اجرای این نمایش است. بالابر غذا با دو کاراکتر در فضای یک لوکیشن اجرا شد و ما برای نشان دادن فضای ابزورد و نقدهایی که این نمایشنامه بر اجتماع دارد نه سعی کردیم جذاب و سرگرم‌کننده باشیم نه به‌شکل نمایشی گنگ و خسته‌کننده. ما فقط سعی کردیم آنگونه که این کارکترها هستند باشیم تا بتوانیم آینه‌ای تمام‌نما برای تماشاچی خود باشیم؛ حال اگر برای تماشاچی سرگرم‌کننده است یا خسته کننده به خروجی که از آمیخته‌شدن نمایش با درون فرد نشات می‌گیرد، بستگی دارد.

خلاصه داستان: داستان خنده‌دار و تفکربرانگیز دو قاتل که این‌بار در زیرزمین، منتظر آمدن هدف بعدی‌شان هستند.

دیدگاه های فیلم تئاتر بالابر غذا