فیلم تئاتر آ سید کاظم ( )

  
از آنجا که تم اصلی نمایشنامه “آ سید کاظم” بر پایه انتظار بنا شده است همخوانی با ایام ماه رمضان دارد. در این نمایش اهالی محله در انتظار بازگشت معتمد محل یعنی آسید کاظم هستند که مدتی است به زندان افتاده اما روزی که قرار است وی آزاد شود اتفاقاتی رخ می دهد. سعید دولتی […]
پیش نمایش فیلم تئاتر آ سید کاظم


از آنجا که تم اصلی نمایشنامه “آ سید کاظم” بر پایه انتظار بنا شده است همخوانی با ایام ماه رمضان دارد. در این نمایش اهالی محله در انتظار بازگشت معتمد محل یعنی آسید کاظم هستند که مدتی است به زندان افتاده اما روزی که قرار است وی آزاد شود اتفاقاتی رخ می دهد.

سعید دولتی درباره تغییراتی که نمایش نسبت به نمایشنامه استادمحمد کرده است، گفت: برای اینکه این نمایش نسبت به اجراهای گذشته تفاوت هایی داشته باشد از قبل از آغاز نمایش و در لابی تماشاخانه، فضایی شبیه به یک بازارچه در لاله زار قدیم درست کردیم که در آن مخاطبان شاهد معره گیری و حضور شهر فرنگ و … هستند بعد از آن درِ سالن باز شده و تماشاگران انگار به درون یک تماشاخانه واقع در لاله زار هدایت می شوند و در آنجا شاهد رخدادهای اصلی نمایش هستند.

این کارگردان تئاتر در پایان صحبت هایش اضافه کرد: تلاش کردیم در طراحی صحنه و گریم نمایش به سمت فضای فرمالیستی گرایش داشته باشیم تا مخاطبان با رویکردی جدید در فضاسازی این نمایش روبه رو شوند. نوید فرح مرزی طراحی لباس و صحنه نمایش را بر عهده دارد.

.

سایر عوامل :

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/namayes6/public_html/wp-content/themes/pooya/template-parts/content/content-side.php on line 63

دیدگاه کاربران

برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.

فیلم تئاترهای پیشنهادی