• شبیه خوانی در پهنه رودکی-تعزیه حر بن ریاحی

شبیه خوانی در پهنه رودکی

در پنجمین شب از رویداد «شبیه‌خوانی در پهنه»، سه‌شنبه چهارم شهریورماه، مجلس «حر بن ریاحی» اجرا شد.حربن‌یزید ریاحی، از فرماندهان نظامی کوفه بود که پیش از واقعه عاشورا مأموریت یافت با سپاه هزار نفری، مانع حرکت امام حسین(ع) به سوی کوفه شود اما در روز عاشورا، به سپاه امام حسین(ع) پیوست و در دفاع از او جنگید و به شهادت رسید. حر به سبب توبه و پیوستنش به امام، نزد شیعیان احترام خاص دارد.پخش زنده مجالس تعزیه در پهنه رودکی هر شب بعد از اذان مغرب بصورت زنده از تلویزیون اینترنتی نمایش نت پخش می شود.

دیدگاه های شبیه خوانی در پهنه رودکی-تعزیه حر بن ریاحی
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
شبیه خوانی در پهنه رودکی
شبیه خوانی در پهنه رودکی-تعزیه شهادت امام حسین (ع)
شبیه خوانی در پهنه رودکی
شبیه خوانی در پهنه رودکی-تعزیه شهادت حضرت عباس (ع)
شبیه خوانی در پهنه رودکی
شبیه خوانی در پهنه رودکی-تعزیه حضرت قاسم (ع)
شبیه خوانی در پهنه رودکی
شبیه خوانی در پهنه رودکی-تعزیه حضرت علی اکبر (ع)
شبیه خوانی در پهنه رودکی
شبیه خوانی در پهنه رودکی-تعزیه حر بن ریاحی
شبیه خوانی در پهنه رودکی
شبیه خوانی در پهنه رودکی-تعزیه دو طفلان مسلم (ع)