اشتراک ۱ ماه
۶۹۰۰۰ تومان

دسترسی به کل آرشیو سایت ( به جز فیلم تئاتر های بلیتی )

 
اشتراک ۳ ماه
۱۸۰۰۰۰ تومان

دسترسی به کل آرشیو سایت ( به جز فیلم تئاتر های بلیتی )

 
اشتراک ۶ ماهه
۳۵۰۰۰۰ تومان

دسترسی به کل آرشیو سایت ( به جز فیلم تئاتر های بلیتی )

 

 

شما با داشتن اشتراک نمایش نت به امکانات زیر دسترسی دارید:
  • ترافیک اینترنت به صورت نیم‌بها، برای تماشا  در نمایش نت، روی همه اپراتورها
  • بیش از ۲۵۰ محتوای تئاتری و فیلم تئاتر
  • تماشای فیلم‌، از طریق تمامی دیوایس های استاندارد (تلویزیون، کامپیوتر، گوشی یا تبلت)