فیلم تئاتر موسیو ابراهیم
اریک امانویل اشمیت یک داستان فلسفی بسیار هوشمندانه و ساده، در ارتباط با دوستی غیرمتعارف بین پسربچه‌ای یهودی و پیرمردی خردمند و عارف را به زیبایی به تصویر کشیده است.
تاریخ انتشار :۱۴۰۰/۱/۲۷
فیلم تئاتر مرد نیک
فیلم تئاتر مرد نیک
مرد نیک داستان پنبه‌زنی است که خداوند پس از 30 سال به او و همسرش فرزندی عطا کرده است. مرد نیت کرده پس از تولد فرزندش تمام پس‌انداز خود و ارثی را که به او رسیده به بهترین مرد شهر بدهد.
تاریخ انتشار :۱۴۰۰/۱/۲۵