منوی اصلی سایت

فیلم تئاتر جهشه (1398)

فیلم تئاتر ایرانی | 00:59:51
رتبه:
7/10
7
فیلم تئاتر جهشه

خلاصه نمایش :

فیلم تئاتر ” جهشه ”  سادگی نقطه اشتراک همه آدم‌های داستان است اما هرکدام به فراخور ظرفیت های اجتماع و ضرورت هایزندگی روحیاتی پیداکرده‌اند. یکی همچون دموخی در پی سودجویی و منفعت‌طلبی خودش است و دیگری در پی حفاظت از خاک

وطنش. اما هریک داستانی دارند .جنگ روی زندگی این افراد اثر گذاشته تا آن اتفاق نهایی که منفجرشدن جهشه است و داستان اینآدم ها به ناگهان پایان می یابد ریتم درست درام که مبتنی برشادی است با لحظه تراژیک پایانی کار می کند که جهشه حداقل

تاساعاتی پس از تماشای آن مخاطب را رها نمی‌کند .

برای مشاهده این فیلم تئاتر اشتراک تهیه نمایید

۵/۵ (۱ نظر)

تیزر و گالری تئاتر :

تریلر
x
فیلم تئاتر جهشه

تریلر فیلم تئاتر جهشه

فیلم تئاتر ایرانی

بررسی ( 0 )

دیدگاهتان را بنویسید

x