تالاب هشیلان را نوشین تبریزی نوشته و کارگردانی کرده است. نمایشِ تبریزی اثری قدرتمند در  روایت است که در بسترِ خانواده ای ایرانی داستانش را به جلو ‌میبرد و با نگاهی نقادانه جریانات اجتماعی و اقتصادی ای که بر تک تک اعضای این خانواده اثر بخش است را بررسی میکند. خانواده ای چند رنگ که هر کدام از اعضایش در مسیری جداگانه از دیگری در عین زنجیره وار بودن روابطش با دیگران، قدم میگذارند. نقطه ی قوت دیگر این نمایش اوج و فرود های احساسیِ ممتدی است که در طول نمایش اتفاق می افتد و ماحصلش اشک و لبخند های پی در پی بر چهره ی مخاطب در  سالن نشسته است.
البته تبریزی وضعیت و بستر مناسبی را برای خلق و بروز یک بحران خانوادگی تدارک دیده است اما متاسفانه شخصیت پردازی نسبتا متوسط باعث آسیب خوردن بعضی از روابط بین اعضای خانواده میشود و حتی در لحظه هایی برای مخاطب باور پذیر نیست که شاید دلیل این ضعف پر گویی در مشکلاتِ موجود در یک خانواده است.
این نمایش این شب ها در تالار قشقایی در مجموعه ی فرهنگی تئاتر شهر بروی رو صحنه می رود و میزبان خوبی برای مخاطبین علاقه مند به تئاتر است.

دیدگاهتان را بنویسید