• نمایش رادیویی مهربانی از جنس حسین

نویسنده:فرزانه قانع

کارگردان:آنوشا خرمدل

صدا پیشگان:رزبا ایمان،پانی افشار،فاطمه براتعلی،

کاری از پردیس تئاترتهران و کانون رادیو جوان

دیدگاه های نمایش رادیویی مهربانی از جنس حسین
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.