• نمایش رادیویی آهوی چوبی

نویسنده:رضا فقیهی

کارگردان:رضا فقیهی

صدا پیشگان:حسین یکتا،رضا فقیهی،مرجان خرسند،فریده خزاعی،

کاری از پردیس تئاترتهران و گروه تئاترالف متل احساس

دیدگاه های نمایش رادیویی آهوی چوبی
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.