نمایش جیرجیرک با شیوه های اجرایی که بیشتر به سمت مدرن است، روی صحنه رفت؛ این تئاتر بر مبنای یک قصه واحد نیست و در آن پسامد جریاناتی که برای هر کاراکتر رخ داده است بیان می شود که تمامی آن ها یک نکته مشترک دارند و در اپیزودی جداگانه به آنها اشاره خواهد شد. به عبارتی دیگر میتوان گفت، این نمایش مجموعه اعترافاتی است که با شیوه اجرایی مدرن شکل گرفته است.

علاوه بر شیوه مدرن، در این نمایش در برخی از صحنه ها از شیوه کلاسیک استفاده شده و در واقع می توان گفت که این نمایش یک تئاتر پرفورمنس است چرا که در بسیاری از صحنه های آن، از پرفورمنس استفاده شده است. در کل این تئاتر تلفیقی از سبک های مختلف نمایش است که در کلیت آن شیوه ای نوین وجود دارد. پایه ها و ریشه های این نمایش از مکتب رئالیسم جادویی در ادبیات سرچشمه گرفته است.

پخش اینترنتی بزودی در سایت نمایش نت

دیدگاهتان را بنویسید