نمایش تنها خرچنگ خانگی لای ملافه ها لانه می کند، اوتللو

نمایش “تنها خرچنگ خانگی لای ملافه ها لانه می کند، اوتللو” به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی به روی صحنه رفت.

 

دیدگاهتان را بنویسید