• فیلم تئاتر نبرد گالیله

shakhes1-galile copy

گالیله تلاش می کند تا تفکر جامعه خود را نسبت به مسایل مهم اجتماعی از طریق علم تغییر دهد که کلیسا در برابر او می ایستد و تصمیم می گیرند که او را بسوزانند که گالیله اعتراف می کند که اشتباه می کند تا مسیر علم خود را مرور زمان پیدا کند و تفکر جامعه تغییر یابد.

دیدگاه های فیلم تئاتر نبرد گالیله
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
shakhes1-galile copy
فیلم تئاتر نبرد گالیله