• مراحل رشد و نمو قورباغه

  • محصول : ایران | اکران آنلاین در جشنواره تئاتر پسامهر
جشنواره تئاتر پسامهر
مراحل رشد و نمو قورباغه

پسری که با رو به رو شدن با فردی به نام زندگی به اعماق ذهنش میرود و به دنبال فهمیدن رشد و نمو قور باغه است به جنون می رسد وقتی بزرگ می شود دوباره با زندگی رو به رو میشود و اینبار به دنبال خورشید می رود و سر انجام با یک شکست بزرگ مواجه خواهد شد .

برای مشاهده این فیلم تئاتر نیاز است که بلیط تهیه نمایید .
بهای بلیط :۵۰۰۰ تومان


دیدگاه های مراحل رشد و نمو قورباغه
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.