• فیلم تئاتر محال هم ممکن است

جوان مسلمانی برای کسب رضایت مرد نصرانی پدر مرجانه که قصد ازدواج با او را دارد و مقدمات ازدواج آنها فراهم شده است فریب می خورد زیرا پدر مرجانه از او می خواهد ذوالجناح اسب امام حسین (ع) را پیشکش بیاورد و به مولای خود خیانت کند اما …

 

دیدگاه های فیلم تئاتر محال هم ممکن است
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
فیلم تئاتر محال هم ممکن است