نمایش تئاتر متساوی الساقین

نمایش تئاتر متساوی الساقین که به عمادالدین رجب لو  می باشد در مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر برگزار گردید.

شهر: گرگان
مسابقه صحنه‌ای

دیدگاهتان را بنویسید