• قسمت اول فصل دوم ویژه برنامه گپ تئاتر

فصل دوم گپ تئاتر ( با اجرای احسان حاجی پور ) : قسمت اول

مهمان برنامه : سرکار خانم الهه شه پرست

دیدگاه های قسمت اول فصل دوم ویژه برنامه گپ تئاتر
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.