• فیلم تئاتر ۵۶، غسالخانه طهران

نمایش «۵۶، غسالخانه‌ی تهران» از زاویه‌ای سعی دارد انسان را در مقابل خواسته‌هایش قرار بدهد و از نگاهی دیگر تلاش می‌کند تا اجتماع را بعنوان عنصری تعیین کننده معرفی کند که در آن عده‌ای در گروه اقلیت و دسته‌ای دیگر اکثریت هستند.

دیدگاه های فیلم تئاتر ۵۶، غسالخانه طهران
U
مهسا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

عالی

برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
قسمت پنجم ویژه برنامه گپ تئاتر (تئاتر آنلاین)
فیلم تئاتر شب بیست و یکم
فیلم تئاتر سعادت لرزان مردمان تیره روز
فیلم تئاتر آ سید کاظم
فیلم تئاتر مخاطب خاص
فیلم تئاتر درخت بلوط
فیلم تئاتر شکلک
فیلم تئاتر باغ آلبالو
فیلم تئاتر واقعیت اینه که خورشید دور ما میگرده
فیلم تئاتر چشم‌هایی که مال توست
فیلم تئاتر هم هوایی
فیلم تئاتر لیلی و مجنون