• فیلم تئاتر ژولیوس سزار

  • کارگردان : مسعود دلخواه
  • نمایش نامه نویس : ويليام شكسپير
  • مدت نمایش : 105 دقیقه
  • محصول : 2063 - 2064

Julius Caesar

فیلم تئاتر ژولیوس سزار ( نمایش ژولیوس سزار ) : ژولیوس سزار پس فتوحات بسیار و کسب افتخارات و کشور گشای های متعدد به رم باز می گردد وخود را قدرت مطلق می داند،در جایی خود را قوی ترین مرد می شمارد اعضای سنا که از این وضعیت به تنگ آمده اند سعی در نجات مردم در بند کشیده شده دارند، بر آن می شوند تا در روز ۱۵ مارس که روز جشن و تصمیم گیری مجلس سنا است سزار را به قتل برسانند. جادوگری قصد آگاه کردن سزار را از این ماجرا دارد، همسر او خوابی هولناک می بیند، کاهنان معبد خدایان اور از رفتن به سنا بر حذر می دارند. امادر نهایت حربه اعضای سنا برای کشاندن سزار به قتلگاه موثر می افتد وسزار گرفتار تقدیر شوم خود می شود. بعد از کشته شدن سزار مارک آنتونی نزدیک ترین فرد به سزار سعی در گرفتن انتقام دارد اما انتقامی برای رسیدن به قدرت ونه به خاطر سزار وتمامی پیشبینی ها مبنی بر جنگ های داخلی و… به واقعیت می پیوندد.


پیش‌ نمایش تئاتر ژولیوس سزار

فیلم تئاتر ژولیوس سزار

دیدگاه های فیلم تئاتر ژولیوس سزار
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
فیلم تئاتر ژولیوس سزار
درحال پخش