فیلم تئاتر چای سرد ( )

  
فیلم تئاتر ” چایی سرد ” قصه درباره یک جانباز است که به دلیل اینکه نمی خواهد از تسهیلات جانبازی استفاده بکند در پارک ها چای می فروشد و داستان از جایی شروع میشود که مرد منتظر آمدن نامزدش است و در این فاصله همه وقایع زندگیش را مرور می کند.

فیلم تئاتر ” چایی سرد ” قصه درباره یک جانباز است که به دلیل اینکه نمی خواهد از تسهیلات جانبازی استفاده بکند در پارک ها چای می فروشد و داستان از جایی شروع میشود که مرد منتظر آمدن نامزدش است و در این فاصله همه وقایع زندگیش را مرور می کند.

دیدگاه کاربران

برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.