• فیلم تئاتر پنجره‌ای رو به آسمان

shakhes1-PANJEREH copy

نمایش دو دقیقه مانده است به شروع یک برنامه زنده اما استاد فلسفه مهمان و مجری برنامه نیامده‌اند.

 

دیدگاه های فیلم تئاتر پنجره‌ای رو به آسمان
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
shakhes1-PANJEREH copy
فیلم تئاتر پنجره‌ای رو به آسمان