فیلم تئاتر واقعیت اینه که خورشید دور ما میگرده ( )

  
نمایش”واقعیت اینه که خورشید دور ما می‌گرده” از این زمان واقعی در محیط اثر استفاده زیادی می‌کند و آن شرایط ارتباطی خاصی که میان اثر و مخاطب در این گونه آثار شکل می‌گیرد در این جا نیز شکل گرفته است و ما به تماشای آهنگ گوش کردن، صبحانه خوردن، تمرین موسیقی کردن دختر در زمان […]

نمایش”واقعیت اینه که خورشید دور ما می‌گرده” از این زمان واقعی در محیط اثر استفاده زیادی می‌کند و آن شرایط ارتباطی خاصی که میان اثر و مخاطب در این گونه آثار شکل می‌گیرد در این جا نیز شکل گرفته است و ما به تماشای آهنگ گوش کردن، صبحانه خوردن، تمرین موسیقی کردن دختر در زمان واقعی می‌نشینیم، بدون آن که اثر بخواهد داستانی را به شکل علت و معلولی برای ما تعریف کند در بخش‌هایی از نمایش ما به تماشای زمان نشسته‌ایم.

پخش بزودی در سایت نمایش نت…

دیدگاه کاربران

برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.