• فیلم تئاتر واقعیت اینه که خورشید دور ما میگرده

نمایش”واقعیت اینه که خورشید دور ما می‌گرده” از این زمان واقعی در محیط اثر استفاده زیادی می‌کند و آن شرایط ارتباطی خاصی که میان اثر و مخاطب در این گونه آثار شکل می‌گیرد در این جا نیز شکل گرفته است و ما به تماشای آهنگ گوش کردن، صبحانه خوردن، تمرین موسیقی کردن دختر در زمان واقعی می‌نشینیم، بدون آن که اثر بخواهد داستانی را به شکل علت و معلولی برای ما تعریف کند در بخش‌هایی از نمایش ما به تماشای زمان نشسته‌ایم.

پخش بزودی در سایت نمایش نت…

دیدگاه های فیلم تئاتر واقعیت اینه که خورشید دور ما میگرده
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
فیلم تئاتر واقعیت اینه که خورشید دور ما میگرده
فیلم تئاتر ننه دلاور
فیلم تئاتر چشم‌هایی که مال توست