• فیلم تئاتر موزیکال هوشی لند

خلاصه داستان: نمایش«هوشی لند» یک نمایش تخصصی درباره بازی های فکری و چالش فضای مجازی و آثار آن در جامعه و با پرداختن به مشکلات این حوزه در بین کودکان و نوجوانان است و اینکه همگان می توانند با مراجعه به بازیهای فکری بخشی از اوقات فراغت خود را در جهت رشد ذهنی و روحی و روانی خود پر نمایند،تولید و اجرا می گردد.

دیدگاه های فیلم تئاتر موزیکال هوشی لند
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.