• فیلم تئاتر خروس آوازخوان

فیلم تئاتر خروس آوازخوان : خروسی که دچار معلولیت در پای خود شده است تصمیم دارد از معلولیت بهترین استفاده را کند.نمایش خروس آوازخوان را در نمایش نت مشاهده نمایید .

دیدگاه های فیلم تئاتر خروس آوازخوان
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
فیلم تئاتر خروس آوازخوان