• فیلم تئاتر مردی به نام دایک

مردی به نام دایک که یک نفر را کشته و یک ساعت به اعدامش مانده است. از متن این‌گونه بر می‌آید کسی را که او کشته آدم خوبی نبوده و حقش بوده که کشته شود. دایک نام اصلی خودش را مخفی می‌کند.

دیدگاه های فیلم تئاتر مردی به نام دایک
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.