• فیلم تئاتر مرثیه ای برای آقای ع

خانه‌ای قدیمی در پایین شهر تهران که یکسری افراد بزهکار در آن خانه زندگی می‌کنن و یه نویسنده و معلم که تازه از شهرستان به تهران آمده در این خانه مستاجر می‌شود که …

دیدگاه های فیلم تئاتر مرثیه ای برای آقای ع
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.