• فیلم تئاتر مخاطب خاص

نمایش مخاطب خاص، به روایت دورانی می‌پردازد که استاد حمید سمندریان بعد از دوری تئاتر  برای امرار معاش رستورانی افتتاح می‌کند…

پخش بزودی در سایت نمایش نت…

دیدگاه های فیلم تئاتر مخاطب خاص
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
قسمت پنجم ویژه برنامه گپ تئاتر (تئاتر آنلاین)
فیلم تئاتر فرار به جنگل
فیلم تئاتر شب بیست و یکم
فیلم تئاتر سعادت لرزان مردمان تیره روز
فیلم تئاتر آ سید کاظم
فیلم تئاتر مخاطب خاص
فیلم تئاتر درخت بلوط
فیلم تئاتر شکلک
فیلم تئاتر باغ آلبالو
فیلم تئاتر واقعیت اینه که خورشید دور ما میگرده
فیلم تئاتر چشم‌هایی که مال توست
فیلم تئاتر هم هوایی