• فیلم تئاتر لیلی و مجنون

یاداشت کارگردان: کارهای نو انجام می دهم که با کارهای متد اول تئاتری مان متفاوت است. در کارهای من همیشه سه عنصر اندیشه یا همان دیالوگ، بیان حس توسط بدن و بیان توسط موسیقی بوده است. من معتقدم که باید تمام ابزار بیانی و حسی را به کار گرفت بنابراین با بازیگرانی هم کار می کنم که همه بتوانند بخوانند، همه حرکت کنند و خیلی کارهای دیگر، در حالی که تئاتر حاضر ما متاسفانه بیشتر روی بیان تاکید دارد.

پخش بزودی در سایت نمایش نت…

دیدگاه های فیلم تئاتر لیلی و مجنون
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
قسمت پنجم ویژه برنامه گپ تئاتر (تئاتر آنلاین)
فیلم تئاتر فرار به جنگل
فیلم تئاتر شب بیست و یکم
فیلم تئاتر سعادت لرزان مردمان تیره روز
فیلم تئاتر آ سید کاظم
فیلم تئاتر مخاطب خاص
فیلم تئاتر درخت بلوط
فیلم تئاتر شکلک
فیلم تئاتر باغ آلبالو
فیلم تئاتر واقعیت اینه که خورشید دور ما میگرده
فیلم تئاتر چشم‌هایی که مال توست
فیلم تئاتر هم هوایی