• فیلم تئاتر فرار به جنگل

فیلم تئاتر فرار به جنگل

خلاصه: این نمایش با رویکرد توجه به محیط زیست انسان و حیوان تولید شده است و به کودکان و نوجوانان می آموزد که به حقوق حیوانات و محیط زیستشان توجه کنند و محیط زیست انسانی را آلوده نکنند.

دیدگاه های فیلم تئاتر فرار به جنگل
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
قسمت پنجم گپ تئاتر
قسمت پنجم ویژه برنامه گپ تئاتر (تئاتر آنلاین)
فیلم تئاتر فرار به جنگل
فیلم تئاتر فرار به جنگل
فیلم تئاتر شب بیست و یکم
فیلم تئاتر شب بیست و یکم
سعادت لرزان مردمان تیره روز
فیلم تئاتر سعادت لرزان مردمان تیره روز
فیلم تئاتر آ سید کاظم
فیلم تئاتر آ سید کاظم
فیلم تئاتر مخاطب خاص
فیلم تئاتر مخاطب خاص
فیلم تئاتر درخت بلوط
فیلم تئاتر درخت بلوط
فیلم تئاتر شکلک
فیلم تئاتر شکلک
فیلم تئاتر باغ آلبالو
فیلم تئاتر باغ آلبالو
فیلم تئاتر چشم‌هایی که مال توست
فیلم تئاتر چشم‌هایی که مال توست
فیلم تئاتر هم هوایی
فیلم تئاتر هم هوایی
فیلم تئاتر لیلی و مجنون
فیلم تئاتر لیلی و مجنون