فیلم تئاتر غایب مدرسه ( )

  
ماجرای غایب مدرسه، تصویری از مدرسه است. در این مدرسه، که دانش آموزان پسر و دختر در سنین مختلف با ویژگی های منحصر به فردشان نمایش داده می شوند. تیپ های مختلف، آقای ناظم، معلم ها ، بدون توجه به علایق و استعداد دانش آموزان، مدرسه را مانند کاخانه می دانند و می خواهند از […]

ماجرای غایب مدرسه، تصویری از مدرسه است. در این مدرسه، که دانش آموزان پسر و دختر در سنین مختلف با ویژگی های منحصر به فردشان نمایش داده می شوند. تیپ های مختلف، آقای ناظم، معلم ها ، بدون توجه به علایق و استعداد دانش آموزان، مدرسه را مانند کاخانه می دانند و می خواهند از دانش آموزان رباط ها و محصولاتی یکسان و یک شکل بسازند که به دنیا نگاه ثابت دارند. موضوع محوری در این مدرسه »کتاب ممنوعه« است، که به ظاهر متناقض نماست. ورود دانش آموز جهانگرد با انگیزه ی دست پیدا کردن به کتاب های ممنوعه، روال عادی مدرسه را برهم ریخته. دانش آموز جهانگرد به شیوه ای خاص به کتاب ها دسترسی پیدا می کند. بزرگ ترین قانون شکنی این مدرسه اتفاق می افتد. این قانون شکنی برای همه دانش آموزان گران تمام می شود.

 

سایر عوامل :

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/namayes6/public_html/wp-content/themes/pooya/template-parts/content/content-side.php on line 63

دیدگاه کاربران

برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.

فیلم تئاترهای پیشنهادی