• فیلم تئاتر غارنشینان

بازیگران از کار افتاده‌ای در متروکه‌ای به نام سالن تئاتر در نهایت فقر روزهای تلخ خود را می‌گذرانند. چالش‌های فراوان برای بقاء و نقش هایی که یک به یک از یاد رفته‌اند. شاید این غار آخرین پناهگاه کنت و کنتس و دوک باشد. اما حضور دختر جوان، پسر شیر فروش و زن دوره گرد و خرسش، رازهای تازه این گروه مفلوک را برملا خواهد ساخت.

دیدگاه های فیلم تئاتر غارنشینان
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
فیلم تئاتر غارنشینان