• فیلم تئاتر سال نوت مبارک

فیلم تئاتر سال نوت مبارک

سه داستان مجزا در شب سال نو در سه قاره متفاوت. در هر اپیزود افراد با مشکلی ربرو هستند که یک تصمیم سخت را می طلبد.دیدگاه های فیلم تئاتر سال نوت مبارک
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.