• فیلم تئاتر روز بیست و یکم

shakhes-bisto-yek-rooz

در بحبوحه شلوغی‌ها و درگیری های شهریور ۱۳۲۰ در ایران مردم دچار قحطی شده اند. مرگ فرماندار شهر، آشوب و بلوایی بین کنسول روس، روحانی و معلم شهر و نظمیه چی راه می‌اندازد که هم زمان با عاشقانه ای، داستان پیچیده تر می‌شود.

دیدگاه های فیلم تئاتر روز بیست و یکم
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
shakhes-bisto-yek-rooz
فیلم تئاتر روز بیست و یکم