• فیلم تئاتر در سوگ کاظم اشتری

فیلم تئاتر در سوگ کاظم اشتری

فیلم تئاتر ” در سوگ کاظم اشتری ” کاظم اشتری کارگردان درجه سه سینما، تصمیم میگیرد برای دوباره مطرح شدن خود تصادف ساختگی ایجاد کند که در طی آن مردم فکر کنند در این تصادف جان باخته است و…

دیدگاه های فیلم تئاتر در سوگ کاظم اشتری
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.