فیلم تئاتر دختر وحشی ( The Wild Girl )

  
25 دقیقه
15 +
فیلم تئاتر دختر وحشی : رایند طغیان دختری از طبقه ی فرو دست علیه طبقه ی بالای جامعه،علیه طبقه ی خودش و علیه خودش شنیده میشود اما آنچه دیده میشود یک رابطه ی زناشویی رو به ملال رفته است. نمایش دختر وحشی
زیرنویس : ندارد
فارسی
کارگردان : هه ژار رمضانی
نمایشنامه نویس : ژان آنوی

تصاویر و جزئیات

فیلم تئاتر دختر وحشی : رایند طغیان دختری از طبقه ی فرو دست علیه طبقه ی بالای جامعه،علیه طبقه ی خودش و علیه خودش شنیده میشود اما آنچه دیده میشود یک رابطه ی زناشویی رو به ملال رفته است. نمایش دختر وحشی

پیش‌ نمایش تئاتر دختر وحشیدیدگاه کاربران

فیلم تئاتر دختر وحشی
فیلم تئاتر دختر وحشی : رایند طغیان دختری از طبقه ی فرو دست علیه طبقه ی بالای جامعه،علیه طبقه ی خودش و علیه خودش شنیده میشود اما آنچه دیده میشود یک رابطه ی زناشویی رو به ملال رفته است....
8 بازدید بازدید
فیلم تئاترهای پیشنهادی