فیلم تئاتر جهشه ( Jaheshe )

  
60 دقیقه
15 +
فیلم تئاتر جهشه : نمایش جهشه سادگی نقطه اشتراک همه آدم‌های داستان است اما هرکدام به فراخور ظرفیت های اجتماع و ضرورت هایزندگی روحیاتی پیداکرده‌اند. یکی همچون دموخی در پی سودجویی و منفعت‌طلبی خودش است و دیگری در پی حفاظت از خاک وطنش.
زیرنویس : ندارد
فارسی
کارگردان : علی برجی
نمایشنامه نویس : مرتضی شاه کرم

پیش نمایش فیلم تئاتر جهشه


فیلم تئاتر جهشه : نمایش جهشه سادگی نقطه اشتراک همه آدم‌های داستان است اما هرکدام به فراخور ظرفیت های اجتماع و ضرورت هایزندگی روحیاتی پیداکرده‌اند. یکی همچون دموخی در پی سودجویی و منفعت‌طلبی خودش است و دیگری در پی حفاظت از خاک وطنش.


پیش‌ نمایش تئاتر جهشه
برای مشاهده کامل نمایش اشتراک تهیه نمایید

دیدگاه کاربران

برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.

فیلم تئاترهای پیشنهادی