فیلم تئاتر تلخ و شیرین ( )

  
فیلم تئاتر ” تلخ و شیرین ” هوشنگ و صفدر شخصیت اصلی نمایش هستند ارثی که از پدرش  به او رسیده بود به دلیل نادانی هوشنگ از بین می رود و آن دو وارد کرج می شوند و سراغ دوست پدرش می روند تا از او کمک بگیرند . دراین مسیر اتفاقاتی جالب میفتد

فیلم تئاتر ” تلخ و شیرین ” هوشنگ و صفدر شخصیت اصلی نمایش هستند ارثی که از پدرش  به او رسیده بود به دلیل نادانی هوشنگ از بین می رود و آن دو وارد کرج می شوند و سراغ دوست پدرش می روند تا از او کمک بگیرند . دراین مسیر اتفاقاتی جالب میفتد

دیدگاه کاربران

برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.