فیلم تئاتر برزخ ( )

  
عمق فاجعه زمانی است، که فاجعه پذیرفته شده باشه…

عمق فاجعه زمانی است، که فاجعه پذیرفته شده باشه…

دیدگاه کاربران

برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.