• فیلم تئاتر این یک اعتراف است

این نمایش نیست، یک اعتراف است. اعترافی که از میان یک کابوس وحشتناک و شاید هم یک احضار روح دراماتیک بیرون میاید. زندگی مردی چهل ساله با ترس‌ها، تنهایی و جهان هراس انگیز پیرامونش…

پحش بزودی…

دیدگاه های فیلم تئاتر این یک اعتراف است
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.