فیلم تئاتر اقلیت ( )

  
خلاصه: فقیری مشغول تکدی گری مقابل کافه ای است که با ورود دلقک به آنجا رقابتی بین این دو برای درآمد بیشتر شکل می گیرد و …
پیش نمایش فیلم تئاتر اقلیت


فقیری مشغول تکدی گری مقابل کافه ای است که با ورود دلقک به آنجا رقابتی بین این دو برای درآمد بیشتر شکل می گیرد و …

سایر عوامل :

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/namayes6/public_html/wp-content/themes/pooya/template-parts/content/content-side.php on line 63

دیدگاه کاربران

برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.